دانلود آهنگ ای پروردگار مصطفی سامی یوسف

شنبه - 22 اکتبر 2022
دانلود آهنگ ای پروردگار مصطفی  سامی یوسف

هم اکنون از پی وی موزیک♪ دانلود اهنگ ای پروردگار مصطفی با صدای سامی یوسف به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎧

Download Old Music BY : SAMY YVSF | AY PRVRDGAR MSTFY With Text And 2 Quality 320 And 128 On musicpv.ir

Huwa khairu khaliqillahi,rahmatun lil’alamin 🎧♡

او بهترین مخلوق خداست و رحمتی برای

جهانیان است 🎧♡

‘alaihi salatullah

بر او درود وسلام باد 🎧♡

Ya sadiqal aqwal ya Muhammad

ای راستگو ترین در کلام 🎧♡

Ya tahiral akhlaq ya Muhammad

ای خوش اخلاقترین انسان ها 🎧♡

Ya hadiyal akwan ya Muhammad

ای راهنمای مخلوقات 🎧♡

Ya taja ruslillah ya Muhammad

ای سرور تمام پیامبران خدا 🎧♡

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا، ای پیامبر خدا 🎧♡

Ya nabiyyallah, safiyyallah ya Muhammad

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا 🎧♡

Ya waliyyallah, hafiyyallah ya Muhammad

ای دوست خدا و مورد احترام خدا 🎧♡

Ya bashirallah, nadhirallah ya Muhammad

ای بشارت دهنده و بیم دهنده از سوی خدا 🎧♡

Ya habiballah, shafi’allah ya Muhammad

ای محبوب خدا و شفاعت کننده نزد خدا 🎧♡

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا،ای فرستاده ی خدا 🎧♡

Ya badrat tamam

ای ماه کامل 🎧♡

Nuradh dhalam

(و ای) نوری در تاریکی ها 🎧♡

‘Aliyal maqam

در مقام بلندمرتبه ترین(انسان ها)هستی 🎧♡

Sayyidul kiram

سرور بزرگوار 🎧♡

Monqidhal anam

و بیدارگر خفتگان 🎧♡

‘Alaykas salatu wassalam (repeat)

درود و سلام بر او باد 🎧♡

Ya nabiyyallah, safiyyallah,

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا 🎧♡

waliyyallah, Muhammad

ای دوست خدا 🎧♡

Ya habiballah, khalilallah, nadhirallah,

Muhammad 🎧♡

ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا

Ya khitamal anbiya’i ya rasulallah 🎧♡

ای آخرین پیامبر،ای فرستاده ی خدا

Ya imamal atqiya’i ya rasulallah 🎧♡

ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا

Ya dawa’a kulli da’i ya rasulallah 🎧♡

ای درمان همه ی دردها،ای فرستاده ی خدا

Ya rabbal Mustafa 🎧♡

ای پروردگار مصطفی

Bi jahil Mustafa 🎧♡

بخاطر مصطفی

Ighfiridh dhunub, usturil ‘uyub 🎧♡

گناهان ما را ببخش و عیب های ما را بپوشان

ihdil qulub, likay tatub 🎧♡

قلب ها را هدایت کن ،شاید از توبه کنندگان باشیم

Dha’ifi thawab, yamminil kitab, 🎧♡

اجر و ثواب (اعمالمان)را زیاد گردان ،در قیامت نامه ی اعمالمان را در دست راستمان قرار ده

ab’idil ‘athab, yawmal hisab 🎧♡

و در روز حساب عذاب را از ما دور بگردان

Ya rasuli, ya habibi, ya nabiyallah 🎧♡

ای فرستاده شده(برای من)،ای محبوب

من،ای بیم دهنده (از سوی) خدا 🎧♡

Ya shafi’i, ya bashiri, ya safiyyallah

ای شفاعت کننده ی من ،ای بشارت دهنده ی من،ای برگزیده(از سوی) خدا 🎧♡

Ya rasulallah

ای فرستاده ی خدا 🎧♡

🎧♡

Huwa khairu khaliqillahi,rahmatun lil’alamin 🎧♡

او بهترین مخلوق خداست و رحمتی برای

جهانیان است 🎧♡

‘alaihi salatullah

بر او درود وسلام باد 🎧♡

Ya sadiqal aqwal ya Muhammad

ای راستگو ترین در کلام 🎧♡

Ya tahiral akhlaq ya Muhammad

ای خوش اخلاقترین انسان ها 🎧♡

Ya hadiyal akwan ya Muhammad

ای راهنمای مخلوقات 🎧♡

Ya taja ruslillah ya Muhammad

ای سرور تمام پیامبران خدا 🎧♡

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا، ای پیامبر خدا 🎧♡

Ya nabiyyallah, safiyyallah ya Muhammad

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا 🎧♡

Ya waliyyallah, hafiyyallah ya Muhammad

ای دوست خدا و مورد احترام خدا 🎧♡

Ya bashirallah, nadhirallah ya Muhammad

ای بشارت دهنده و بیم دهنده از سوی خدا 🎧♡

Ya habiballah, shafi’allah ya Muhammad

ای محبوب خدا و شفاعت کننده نزد خدا 🎧♡

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا،ای فرستاده ی خدا 🎧♡

Ya badrat tamam

ای ماه کامل 🎧♡

Nuradh dhalam

(و ای) نوری در تاریکی ها 🎧♡

‘Aliyal maqam

در مقام بلندمرتبه ترین(انسان ها)هستی 🎧♡

Sayyidul kiram

سرور بزرگوار 🎧♡

Monqidhal anam

و بیدارگر خفتگان 🎧♡

‘Alaykas salatu wassalam (repeat)

درود و سلام بر او باد 🎧♡

Ya nabiyyallah, safiyyallah,

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا 🎧♡

waliyyallah, Muhammad

ای دوست خدا 🎧♡

Ya habiballah, khalilallah, nadhirallah,

Muhammad 🎧♡

ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا

Ya khitamal anbiya’i ya rasulallah 🎧♡

ای آخرین پیامبر،ای فرستاده ی خدا

Ya imamal atqiya’i ya rasulallah 🎧♡

ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا

Ya dawa’a kulli da’i ya rasulallah 🎧♡

ای درمان همه ی دردها،ای فرستاده ی خدا

Ya rabbal Mustafa 🎧♡

ای پروردگار مصطفی

Bi jahil Mustafa 🎧♡

بخاطر مصطفی

Ighfiridh dhunub, usturil ‘uyub 🎧♡

گناهان ما را ببخش و عیب های ما را بپوشان

ihdil qulub, likay tatub 🎧♡

قلب ها را هدایت کن ،شاید از توبه کنندگان باشیم

Dha’ifi thawab, yamminil kitab, 🎧♡

اجر و ثواب (اعمالمان)را زیاد گردان ،در قیامت نامه ی اعمالمان را در دست راستمان قرار ده

ab’idil ‘athab, yawmal hisab 🎧♡

و در روز حساب عذاب را از ما دور بگردان

Ya rasuli, ya habibi, ya nabiyallah 🎧♡

ای فرستاده شده(برای من)،ای محبوب

من،ای بیم دهنده (از سوی) خدا 🎧♡

Ya shafi’i, ya bashiri, ya safiyyallah

ای شفاعت کننده ی من ،ای بشارت دهنده ی من،ای برگزیده(از سوی) خدا 🎧♡

Ya rasulallah

ای فرستاده ی خدا 🎧♡

🎧♡

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند